Zarząd Oddziału, zaprasza Członków Oddziału, na seminarium.

Zarząd Oddziału, zaprasza Członków Oddziału, na seminarium, które odbędzie się w dniu 25 lutego br. w Urzędzie Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12 o godz. 10.00.

Tym razem zajmiemy się tematem ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznym obchodzeniem się z gazami technicznymi. 

Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres e-mail ospsbhp.gdansk@gmail.com

 

ZAPRASZAMY

Z poważaniem,

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPS BHP O/Gdańsk
+48 728 744 074

Karta Zgłoszenia

Program Seminarium