Szkolenie on-line 16 grudnia 2020 r.

Dzień dobry,

 

Zarząd Oddziału Gdańsk uprzejmie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

„Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – aktualne wymagania”.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM

w dniu 16 grudnia 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00.

 

Wykłady poprowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres ospsbhp.gdansk@gmail.com do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 20.00.

W dniu 15 grudnia br. osoby zgłoszone otrzymają pocztą elektroniczną link dostępu do szkolenia.

 

Szczegółowy Program wraz z pismem do pracodawcy, a także Karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem,

Małgorzata Hillar

sekretarz Zarządu

OSPSBHP O/Gdańsk

+48 728 744 074

­
­

Program szkolenia

Karta zgłoszenia