SZKOLENIE OKRESOWE SŁUŻBY BHP W GDAŃSKU


W dniu 9 lutego 2018 r. zakończyło się szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy OSPSBHP O/Gdańsk kierowany przez Kol. Lidię Matusik. Szkolenie odbyło się w sali wykładowej budynku, gdzie znajduje się siedziba naszej organizacji przy ulicy Uphagena 28 w Gdańsku. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby. Wykładowcami byli Nasi doświadczenie członkowie Marek Nościusz, Mariusz Butowski i Hubert Bogusławski, którzy podzielili się swoją wieloletnią wiedzą oraz przedstawiciele Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej. Uczestnicy szkolenia większość czasu poświęcili na warsztaty oraz wymianę doświadczenia w szczególności nabytego podczas badania wypadków przy pracy oraz codziennej działalności służby bhp. Szkolenie zakończyło się testem, którzy wszyscy zdali.