Metodyka prowadzenia szkolenia BHP

W dniu 25 stycznia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1
w Gdańsku odbyło się szkolenie na zatytułowane „Metodyka prowadzenia szkolenia BHP”.

 

Szkolenie dla naszych Członków przygotował i poprowadził Ośrodek Szkoleniowy Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Pomorskiego pod kierunkiem pani Prezes Elżbiety Markowskiej. Uczestnicy szkolenia zgromadzili się w jednej z sal wykładowych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 w Gdańsku. W szkoleniu brali udział uczestnicy pierwszej części, zorganizowanej w maju 2017 r. w Hotelu „Wichrowe wzgórze” w Chmielnie.

Celem cyklu szkoleń było zapoznanie słuchaczy z metodami przygotowywania i prowadzenia szkoleń dla pracowników i pracodawców. Zadaniem, jakie wyznaczono słuchaczom podczas pierwszej części zajęć było opracowanie, na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności, krótkiej prezentacji z wykorzystaniem dostępnych instrumentów tworzenia prezentacji multimedialnych. Drugie spotkanie służyło umożliwieniu uczestnikom zaprezentowania efektów swojej pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób wypowiedzi, angażowania słuchaczy, a także na wartość merytoryczną i estetyczną zadania.

Na zakończenie szkolenia, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Pomorskiego, pani Elżbieta Markowska wręczyła uczestnikom zaświadczenia z ukończenia seminarium
„Metodyka prowadzenia szkoleń BHP”.

W imieniu Członków Oddziału, składamy serdeczne podziękowania pani Prezes i Wykładowcom za zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie seminarium.

Dziękujemy również Dyrekcji Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 w
Gdańsku za gościnność, życzliwość i miłą atmosferę.

Małgorzata Hillar
Sekretarz Zarządu
OSPSBHP O/Gdańsk