Spotkanie wigilijne

Spotkanie wigilijne
Gdańsk, 13 grudnia 2017 r.

W dniu 13 grudnia 2017 r. w siedzibie OSPSBHP Oddział Gdańsk odbyło się spotkanie wigilijne Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób, w tym przedstawiciel Okręgowej
Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Marek Nościusz, Prezes Oddziału, w kilku słowach podsumował mijający rok 2017 , który obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla naszej organizacji, takich jak: wybory uzupełniające do składu Zarządu, dwukrotny wyjazd delegatów na Zjazdy Nadzwyczajne , organizacja dwóch szkoleń wyjazdowych oraz osiem miejscowych comiesięcznych spotkań szkoleniowych, w których średnio uczestniczyło 75 naszych Członków.

Jak co roku, Zarząd Oddziału wręczył wyróżnienia za działalność na rzecz naszej organizacji. Tym razem wydawnictwa książkowe otrzymali: kol. Lidia Matusik , Barbara Postrach i Hubert Bogusławski. Ponadto wręczono legitymacje i znaczki dziesięciu nowym Członkom.

Spotkanie przebiegło w pełnej życzliwości, serdecznej atmosferze. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2018 Roku.