SEMINARIUM „Statystyczna Karta Wypadku 2023”

W dniu 9 lutego 2023 r. w godzinach od 09.30 do 12.00 odbyło się Seminarium zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku nasi Członkowie mogli spotkać się w Sali im. Lecha Bądkowskiego (Sala Okrągła). Udział w Seminarium wzięło ponad 90 osób.

Prezes OSPSBHP Oddział w Gdańsku pan Michał Chłopecki powitał w Sali Okrągłej Urzędu zaproszonych wykładowców oraz licznie zgromadzonych uczestników. Obierając za temat spotkania Statystyczną Kartę Wypadku, Zarząd Oddziału zapewnił swoim Członkom, pracownikom służby BHP, bieżące uzupełnienie wiedzy w zakresie zmieniających się przepisów. Seminarium było bezpłatne dla uczestników.

Wykład przygotowały i poprowadziły przedstawicielki Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Prezentując zmiany w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, przekazały uczestnikom Seminarium informacje na temat zmian w Z-KW w 2023 r. Wykład został wysłuchany z ogromną uwagą, poszerzony o odpowiedzi na pytania kierowane ze strony słuchaczy. Przekazana wiedza z całą pewnością ułatwi pracownikom służby BHP wypełnianie obowiązków związanych z prawidłowym procesem badania wypadków przy pracy i opracowywania dokumentacji powypadkowej.
Na zakończenie Prezes Oddziału w Gdańsku podziękował Wykładowcom za profesjonalne przygotowanie tematów i poświęcenie czasu na spotkanie z Członkami naszej organizacji. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich uczestników Seminarium za liczne przybycie i aktywność.

                   OPRACOWANIE: MAŁGORZATA HILLAR - SEKRETARZ ZARZĄDU

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *