Dnia 11 maja 2012r. w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków OSPS BHP O/Gdańsk.

Dnia 11 maja 2012r. w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze członków OSPS BHP O/Gdańsk. Zebranie otworzyła Prezes Oddziału Gdańsk Zofia Formella witając przybyłych członków po czym zgodnie z porządkiem obrad wybrano Przewodniczących Zebrania.

W oparciu o listę obecności stwierdzono, że na sali obecnych było 71 osób, co stanowi 1/3 osób uprawnionych do głosowania. Po zatwierdzeniu Ordynacji Wyborczej i odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Walnego Zebrania wybrano Komisję Uchwał i Wniosków.

W dalszej części Zebrania sprawozdania za okres minionej kadencji Oddziału Gdańsk przedstawiła Prezes – Zofia Formella, skarbnik Oddział i Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego – Lidia Matusik, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Stopa oraz Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego – Roman Wika. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami w wyniku głosowania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po przerwie kawowej odbyły się wybory. Jedynym kandydatem na Prezesa Oddziału Gdańsk była dotychczasowa Prezes – Zofia Formella, która w wyniku głosowania otrzymała 62 głosy na 71 głosujących. Na Członków Zarządu zgłoszono 8 kandydatów i wyniku głosowania wybrano 6 członków:

Lilianę Borkowską, Lidię Matusik, Katarzynę Małecką, Marka Nościusza, Marszałkowskiego i Romana Wikę. Skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Ożarków, Małgorzata Polinceusz oraz Jacek Kowalski.

Skład Sadu Koleżeńskiego to: Alicja Ataman, Jan Kozłowski, Piotr Knitter.

Po dokonaniu wyboru władz Oddziału, odczytaniu projektów uchwał i wniosków głos zabrała Prezes Oddziału. Podziękowała wyborcom za okazane ponownie zaufanie, podziękowała również odchodzącym członkom Zarządu za czteroletnią efektywna, ciężką pracę. Następnie przedstawiła kierunek oraz propozycje pracy Oddziału na okres przyszłej kadencji. Zapewniała o kontynuacji dotychczasowych działań, które cieszą się aprobatą członków oddziału, a są to m.in. organizowane comiesięczne szkolenia, dwudniowe szkolenia wyjazdowe połączone ze spotkaniem integracyjnym, seminaria i konferencje o tematyce BHP, spotkania wigilijne, itp. Ponadto na wniosek członków oddziału w przyszłości będą organizowane w mniejszych grupach szkolenia-warsztaty, a dla osób zainteresowanych punkty doradcze oraz inne spotkania w zależności od zgłoszonych potrzeb.
Kończąc wystąpienie zapewniła, że w nadchodzącej kadencji dołoży wszelkich starań aby nie zawieść okazanego zaufania oraz zachęciła wszystkim członków do czynnego udziału i współpracy na rzecz Oddziału Stowarzyszenia.

Oddział Gdańsk L.B.