„Deklaracja Współpracy OIP Gdańsk – OSPSBHP O w Gdańsku”

Deklaracja Współpracy OIP Gdańsk – OSPSBHP O w Gdańsku
 

W dniu 24 marca 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski podpisał Deklarację Współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Gdańsku reprezentowanym przez V-ce Prezesa Michała Chłopeckiego.
 

W 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku planuje podjąć działania oraz przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Narzędziem do realizacji powyższego celu jest współpraca z partnerami społecznymi i innymi organizacjami, w zakresie przeprowadzania szkoleń i udzielania porad prawnych przez specjalistów PIP z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy. Na podstawie podpisanej deklaracji, już od kwietnia br. organizowane będą szkolenia oraz dyżury telefonicznych specjalistów OIP Gdańsk z zakresu prawnej ochrony pracy dla Członków OSPSBHP O w Gdańsku.

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 24 marca 2021 roku pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Gdańsku, przedstawiciel OIP Nadinspektor pracy Marek Rynkiewicz, będzie udzielał porad z zakresu prawnej ochrony pracy. Dyżur telefoniczny dla Członków OSPSBHP O w Gdańsku będzie się odbywał w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 519-137-377.