„Czynniki Szkodliwe na stanowiskach pracy i obowiązki służby BHP” podsumowanie.

W dniu 17 lutego 2021 r. w godzinach 12.00 do 15.00 odbyło się szkolenie z wykorzystaniem platformy ZOOM, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu zaproszono Członków wszystkich Oddziałów w Polsce. Zaproponowany temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, co poskutkowało wyjątkowo wysoką frekwencją słuchaczy. Przed urządzeniami IT spotkało się ponad trzystu uczestników z całej Polski.

 

Niewątpliwym atutem seminarium byli wykładowcy, którzy zechcieli podzielić się z naszymi słuchaczami swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem. Wymagania prawne regulujące zasady pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz odniesienie wyników tych pomiarów w ocenie ryzyka zawodowego omówiła Kierownik Sekcji Badań Środowiska Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Równie istotne zagadnienie dotyczące sposobu ustalania zakresu pomiarów czynników szkodliwych oraz raportowania tych czynników do WSSE zaprzentowała Przedstawicielka Oddziału Higieny Pracy Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Temat badań profilaktycznych jako najskuteczniejszych działań zapobiegających negatywnemu wpływowi czynników szkodliwych na zdrowie pracowników przedstawił Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku.

Zagadnienie prowadzenia dokumentacji związanej z pomiarami czynników szkodliwych obszernie, w oparciu o własne doświadczenie i praktykę zawodową przedstawił Właściciel Ośrodka Badań i Oceny Środowiska Pracy i jednocześnie Członek OSPSBHP Oddział w Poznaniu.

Zarząd Oddziału w Gdańsku kieruje słowa uznania i podziękowania do Wykładowców, za profesjonalne przygotowanie tematów i poświęcenie czasu na spotkanie z Członkami naszej organizacji. Natomiast wszystkim uczestnikom seminarium dziękujemy za liczną i aktywną obecność on-line. Wyrażamy nadzieję na kolejne szkoleniowe przedsięwzięcia,  przyczynią się do pogłębiania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.