65 lat służby bhp w Polsce i 25 lat OSPSBHP Oddział Gdańsk Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej.

W dniu 30 listopada 2018 roku w Historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 65-Lecia Służby BHP w Polsce oraz 25-Lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. W Uroczystej Sesji wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy z życzliwością odpowiedzieli na zaproszenie organizatora, Zarządu Oddziału, i licznie przybyli do miejsca będącego świadkiem wielkiej historii naszego kraju. Rangę uroczystości podkreślała obecność na sali sztandaru OSPSBHP.

            Pierwsza część Uroczystej Sesji, którą otworzył Prezes Oddziału Gdańsk pan Marek Nościusz, poświęcona była historii organizacji, którym towarzyszyło wręczanie wyróżnień i dyplomów osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnym wydarzeniem było przyznanie przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha specjalnych gratulacji dla najaktywniejszych członków naszej organizacji, które w imieniu Wojewody wręczył Tomasz Gieszcz Dyrektor Biura Wojewody.

List Gratulacyjny od Głównego Inspektora Pracy  Wiesława Łyszczaka odczytał Zastępca Głównego Inspektora Pracy pan Bogdan Drzastwa. Dyplomy w imieniu  Państwowej Inspekcji Pracy wręczył Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno-organizacyjnych
Robert Strąk. Zarząd Główny OSPSBHP, reprezentowany przez panią Elżbietę Bożejewicz, uhonorował dyplomami za zasługi założycieli Oddziału Gdańsk w osobach: Maria Stopa, Waldemar Nastrożny i Edmund Szutenberg. Szczere gratulacje i życzenia dalszych sukcesów odebraliśmy od przedstawicieli instytucji państwowych (OIP, WOMP, UDT, Straży Pożarnej ) oraz firm, które od wielu lat współpracują z naszą organizacją w dziedzinie ochrony zdrowia i życia pracowników (ROBOD S.A., 3M, Ejendals, Acala Faraone Sp. z o. o., „Inżynieria” Sp. z o.o., Arsel, SafeTech, Filter Service ). Wiele życzeń i ciepłych słów popłynęło ze strony naszych Przyjaciół, licznie przybyłych Prezesów i Członków innych Oddziałów OSPSBHP.

Szczególnym wyróżnieniem były okolicznościowe znaczki pocztowe wręczone przez Dyrektora Operacyjnego ds. Administracji Gustawa Czarnowskiego Poczty Polskiej dla Zofii Formelli , Marka Nościusz i Oddziału Gdańsk.

           Prezes Oddziału Gdańsk, Marek Nościusz, uhonorował zasłużonych Członków Oddziału oraz Gości, Instytucji Państwowych w tym Państwowej Inspekcji Pracy pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i odznakami. Podziękowano Kierownictwu i służbie BHP Stoczni Remontowej „NAUTA” i CRIST S.A. za działalność systemową na rzecz bezpieczeństwa pracy.  Szczególne podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i okazywaną życzliwość skierował do Założyciela Stowarzyszenia, pana Wacława Gudalewicza, któremu wręczył okolicznościowy puchar.

           Drugą część Uroczystej Sesji, zatytułowaną „Uwarunkowania prawne środowiska pracy, kompetencje specjalisty ds. BHP” wypełniły krótkie wykłady wygłoszone przez przedstawicieli PIP, WOMP i Politechniki Gdańskiej oraz wystąpienia producentów środków ochrony osobistej. Całość zakończyła Debata nt. „Kierunki rozwoju służby BHP” poprowadzona przez prawnika, pana Arkadiusza Zygmunta. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, firmy J&J B.K.O.F, SEKA oraz OSPSBHP Oddział w Gdańsku reprezentowany przez kol. Ryszarda Frelicha.

            Wszystkim Gościom, którzy swoją obecnością uświetnili obchody Jubileuszu 25-Lecia OSPSBHP Oddział Gdańsk składamy serdeczne podziękowania.

 

sekretarz Małgorzata Hillar