RADA STOWARZYSZENIA – RADOM 7 GRUDNIA 2018 R.

 

W dniu 7 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu u Grubego, Wielogóra koło Radomia odbyła się Rada Stowarzyszenia, poświęcona przedstawieniu przez Zarząd Główny sprawozdania finansowego oraz wykonania działań statutowych za rok 2018. Oddział Gdański reprezentował prezes Marek Nościusz, sekretarz Małgorzata Hillar oraz członek Głównej i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Ryszard Frelich. Od przedstawicieli firm produkujących najwyższej jakości sprzęt i środki służące ochronie zdrowia i życia pracowników, od lat współpracujących z naszą organizacją na rzecz propagowania bezpiecznych warunków pracy, Oddział Gdańsk otrzymał podziękowania i okolicznościowy dyplom. Dyplom odebrał Prezes Zarządu.