Dnia 12.04.2012r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska

Dnia 12.04.2012r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium zorganizowane przez OSPSBHP o/Gdańsk, poświęcone obchodom Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W seminarium wzięło udział 75 członków gdańskiego oddziału stowarzyszenia.

Na wstępie Zofia Formella Prezes OSPSBHP o/Gdańsk przywitała zebranych uczestników seminarium w tym przedstawicieli PIP OIP w Gdańsku, Związków Zawodowych „Solidarność”, firmy BATA, firmy MSA SAFETY oraz członków stowarzyszenia.

Wskazała że celem obchodów Dnia 28 kwietnia jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia  w pracy, jak również chwilą, aby upamiętnić ofiary wypadków przy pracyi chorób zawodowych, czego symbolem był palący się znicz.

Krótką historię obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzonego również dnia 28 kwietnia, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy przedstawił Marek Nościusz Prezes OSPSBHP. Wskazał na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Następnie pan Mieczysław Szczepański Okręgowy Inspektor Pracy, przedstawił temat „Ustawa o PIP i jej rola w prewencji wypadkowej”. Podkreślał m.in., że zdrowie i bezpieczeństwo osób wykonujących pracę nie jest sprawą prywatną, lecz zadaniem dla trzech podmiotów: pracodawcy, służby BHP oraz pracownika. Porównując bezpieczeństwo i higienę pracy do łańcucha regulacji prawnych wskazał: IM WIECEJ POPEŁNIASZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW I ZASAD BHP – TYM DŁUŻSZY I CIĘŻSZY ŁAŃCUCH ZA SOBA CIĄGNIESZ.

Wśród Przedstawiciele PIP byli również: pani Natalia Grunwald, która przybliżyła najczęstsze nieprawidłowości z zakresu przestrzegania prawa pracy przez pracodawców oraz pan Andrzejem Radowski, który prezentował wypadkowość w firmach budowlanych w latach 2010-2012.

Rolę Społecznej Inspekcji Pracy w profilaktyce wypadkowej przedstawiła pani Iwona Pawelczyk z NZZZ „Solidarność”. Natomiast Marek Nościusz podczas prezentacji dobrych praktyk BHP w firmie MOSTOSTAL Pomorze S.A. wskazał co można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo na stanowiskach pracy w zakładach pracy. Podkreślał, że bardzo wiele zależy od nas samych, od naszej inicjatywy i działania jako pracowników służby BHP.

W trakcie seminarium firma BATA prezentowała stosowane w różnych gałęziach przemysłu obuwie robocze oraz ochronne, natomiast firma MSA SAFETY środki ochrony indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony układu oddechowego.

Na zakończenie Prezes Oddziału Gdańsk dziękując wszystkim za przybycie zachęcała aby wykorzystać Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy do promocji bezpiecznych warunków pracy w naszym najbliższym otoczeniu.

Sporządziła:
Liliana Borkowska