14 czerwca 2015 OSPSBHP O/Toruń

W dniu 14 czerwca 2016 roku Marek Nościusz jako wice Prezes ZG uczestniczył w Oddziale OSPSBHP w Toruniu na spotkaniu szkoleniowym, gdzie wygłosił wykład w sprawie samorządu Zawodowego pracowników służby BHP. Rozdano, także ulotki informujące o podstawowych założeniach samorządu, jego idei i potrzeby powstania.
Miedzy innymi, Samorząd zawodowy powinien wpłynąć na integracje służby bhp, poprawę jakości pracy i świadczonych usług, ponieważ wymusi np; obowiązkowe dokształcanie się poprzez uczestnictwo wszystkich pracowników służby bhp w konferencjach, czy specjalizację branżową. Spotkanie zakończyło się dyskusją, która prawdopodobnie będzie kontynuowana po wakacjach z korzyścią dla wszystkich.