100 – Lecie Państwowej Inspekcji Pracy, Konferencja Jubileuszowa Politechnika Gdańska, 25 Październik 2019 r.

100 – Lecie Państwowej Inspekcji Pracy,

Konferencja Jubileuszowa Politechnika Gdańska, 25 Październik 2019 r.

W Auli Politechniki Gdańskiej 25 października 2019 r. odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szerokiego grona partnerów z terenu województwa pomorskiego, współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy. Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez Marka Nościusza Prezesa Zarządu, Lidię Matusik Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego, Mariusza Butowskiego członka Zarządu oraz kol. Halinę Żbikowską.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek.

Podczas konferencji pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku z co najmniej 20 letnim stażem pracy w urzędzie otrzymali listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale.

Nasza delegacja na ręce po. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusza Pokrzywińskiego wręczyła grawer ozdobny. Jednocześnie Marek Nościusz uczestniczył w dyskusji panelowej „Bezpieczne miejsce pracy”.