Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku

Walne Zebranie Członków

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Oddział w Gdańsku

W związku ze zmianą Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zaistniała konieczność dokonania wyborów Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, który odbędzie się 10 maja 2019 r. w Toruniu. W tym celu Zarząd Oddziału Gdańsk zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

Miejscem Zebrania był Hotel „LOGOS” w Gdańsku. Zebranie odbyło się w dniu 17 stycznia 2019 r. Członkowie naszego Oddziału wykazali się odpowiedzialnością, licznie przybywając na Zebranie, aby zgodnie ze Statutem wybierać dziewięciu Delegatów.

Spośród przybyłych członków na funkcje Delegatów kandydowało czternaście osób, z których największą liczbę głosów otrzymali Państwo:

Michał Chłopecki, Zofia Formella, Małgorzata Frelich, Ryszard Frelich, Małgorzata Hillar, Jan Kozłowski, Katarzyna Małecka, Marek Nościusz i Maria Stopa.

Nowo wybranym Delegatom Oddziału Gdańsk serdecznie gratulujemy. W imieniu naszej społeczności zawodowej życzymy Państwu zaangażowania i podejmowania dobrych decyzji przy wyborze Naczelnych Władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków połączone zostało ze szkoleniem pt. „Najważniejsze zmiany w prawie pracy w roku 2019”. Do wygłoszenia wykładów poproszono przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz Urzędu Dozoru Technicznego. W imieniu członków Oddziału dziękujemy Wykładowcom za przygotowanie i przedstawienie prezentacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

Małgorzata Hillar
Sekretarz Zarządu