„WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW O/GDAŃSK 17.01.2019r.”

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 17 stycznia 2019 r. Walnego Zebrania Oddziału w celu wyboru delegatów na Zjazd, który zaplanowany jest na dzień 10 maja 2019 r. w Toruniu.

 

Walne Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu :”LOGOS”, ul. Uphagena 28, 80-237 Gdańsk, rozpoczęcie godzina 11.00 w dniu 17 stycznia 2019 r. [czwartek].

Walne Zebranie połączone zostanie ze szkoleniem w zakresie najnowszych zmian w Kodeksie pracy wraz z interpretacją najnowszych przepisów w zakresie szkolenia okresowego pracowników adm. – biurowych w zależności od kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto, przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego omówi najnowsze przepisy w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 poz. 2176 oraz rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uprawnień do kierowani pojazdami Dz. U. z 2018 poz. 47).

Walne Zebranie zostanie połączone z podsumowaniem roku jubileuszowego związanego z 25-leciem naszej organizacji, wręczeniem legitymacji członkowskich, dyplomów oraz okolicznościowych nośników pamięci USB z logo naszej organizacji.

Spotkanie zakończy się wspólnym noworocznym obiadem.

Szczegółowy Program Walnego Zebrania zostanie Państwu rozesłany w terminie późniejszym.

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu dla ich członków jest bezpłatne.

Jednocześnie, w związku z zamówieniem cateringu i obiadu w restauracji, co jest związane z kosztami, prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Oddziału za pomocą Karty zgłoszenia w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. na adres: ospsbhp.gdansk@wp.pl

Państwa obecność na Walnym jest bardzo ważna, prosimy o przybycie

i wsparcie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Prezes Zarządu: tel. 601 240 334; e-mail: info@bhp.pomorskie.pl.

Sekretarz Zarządu: tel. 728 744 074; e-mail: ospsbhp.gdansk@wp.pl

 

Karta_zgłoszenia