W dniu 21 lutego 2018 roku w Gdańsku odbyło się seminarium zatytułowane „Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy”.

PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA PRACY”

W dniu 21 lutego 2018 roku w Gdańsku odbyło się seminarium zatytułowane

„Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy”.

Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Pierwsze w tym roku szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Gdańska, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Organizatorem i gospodarzem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców zaproszono przedstawicieli OIP, WIOŚ oraz OSPSBHP Oddział Gdańsk. Dobre praktyki zaprezentował przedstawiciel Grupy LOTOS S.A. Gościem prezentującym produkty służące ochronie zdrowia była Firma Alfa&Omega. Szkolenie zgromadziło blisko osiemdziesięciu słuchaczy.

Prezes OSPSBHP Oddziału Gdańsk, pan Marek Nościusz, otwierając seminarium, powitał zebranych i po krótce przedstawił plan szkoleń i konferencji na ten rok, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Jubileuszu 25-lecia istnienia Oddziału w Gdańsku.

Informację o zmianach w przepisach prawa pracy, które dokonały się na przestrzeni ostatniego roku, przekazała zgromadzonym Inspektor Okręgowej Inspekcji w Gdańsku, pani Katarzyna Dubicka – Szlija. Z kolei Inspektor OIP w Gdańsku, pan Piotr Gronczewski, zaprezentował planowane na rok 2018 działania promocyjne, w tym zasady konkursów: „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej” i „Aktywny pracownik służby bhp”. Ponadto omówił obowiązki i zadania pracowników służby BHP, ich kwalifikacje i uprawnienia w świetle obowiązujących przepisów. Wypowiedź zilustrował przykładem wypadku przy pracy z własnego wieloletniego doświadczenia zawodowego jako inspektora OIP.

Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ, pan Piotr Trybuszewski, omówił główne przepisy regulujące kompetencje i zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, jej strukturę, a także uprawnienia inspektora przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Pani Magdalena Szulc-Dajerling z Firmy Alfa&Omega z Głogowa, producenta i dystrybutora artykułów BHP, zaprezentowała właściwości wysokiej jakości środków do ochrony, mycia i pielęgnacji rąk. Uczestnicy seminarium mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z asortymentem na stoisku firmowym. Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielał pan Piotr Muszyński, przedstawiciel Regionu Północnego.

O rozwiązaniach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w Projekcie EFRA opowiedział koordynator ds. bhp i ppoż. pan Tomasz Klawikowski. Przedstawiciel Grupy LOTOS S.A. omówił wymagania dotyczące bezpieczeństwa wobec pracodawców na całym terenie Spółki, sposoby promowania bezpiecznych zachowań, proces budowania kultury bezpieczeństwa przez ciągłe doskonalenie systemu Zarządzania BHP.

Seminarium zamknął wykład Członka OSPSBHP Oddział w Gdańsku, pana Huberta Bogusławskiego na temat odpowiedzialności karnej pracodawcy i pracownika z tytułu nieprzestrzegania przepisów BHP. Temat niezwykle ważny, budzący wiele emocji, zawsze cieszący się dużym zainteresowaniem.

Podsumowując spotkanie, Prezes Oddziału pan Marek Nościusz, złożył podziękowania wszystkim wykładowcom za interesujące i profesjonalnie poprowadzenie szkolenia, za ciekawe prezentacje i materiały szkoleniowe, a przybyłym licznie słuchaczom za aktywny udział.

Opracowała: Małgorzata Hillar

Sekretarz Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk