W dniu 16 lutego 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie szkoleniowe członków Oddziału Gdańsk.

W dniu 16 lutego 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym  roku spotkanie szkoleniowe członków Oddziału Gdańsk, na którym również przedstawiono  informację Zarządu oddziału z działalności za rok 2015. W spotkaniu uczestniczy 72 osoby.

Tematem szkolenia była „Ochrona pracowników w miejscu pracy”.

Jako pierwszy głos zabrał Inspektor Pracy Kamil Sobkiewicz, który omówił zmian w  Kodeksie pracy w roku 2016 w szczególności w zakresie: opieki nad dzieckiem, urlopów ojcowskich, urlopów macierzyńskich, których to nowelizacja ma za zadanie uprościć system  urlopów związanych z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi. Następnie przedstawił zmiany dotyczące umów.

Kolejnym wykładowcą był Paweł Wodonos przedstawiciel firmy ROBOD S.A., który omówił  zagadnienia związane z ochroną skóry przed czynnikami mechanicznymi i chemicznymi w szczególności dłoni. Przedstawiono dobór rękawic w zależności od zagrożeń, a na zorganizowanym stoisku można było zapoznać się z asortymentem firmy. Było ono licznie odwiedzanie przez uczestników szkolenia.

Ostatnim prelegentem był Tomasz Mikołajczak przedstawiciel firmy  ENTE Sp. o.o. z  Gliwic, który przestawił system wykrywania kolizji na drodze maszyna – człowiek. System ten może być przydatny szczególne w halach magazynowych, hipermarketach czy halach produkcyjnych, gdzie występują wąskie drogi, zaciemnienia i krzyżowanie się dróg z przejściami pieszych.

Na koniec spotkanie Zofia Formella- Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności oddziału za rok 2015.