W dniu 16.03.2016 r. w Sali Urzędu Miasta Gdańska odbyło się szkolenie dla członków OSPSBHP O/ Gdańsk „Wszystko co chcemy wiedzieć o elektryczności.”

W dniu 16.03.2016 r.  w Sali Urzędu Miasta Gdańska odbyło się szkolenie dla członków OSPSBHP O/ Gdańsk „Wszystko co chcemy wiedzieć o elektryczności.”  Uczestniczyło w nim ponad 60 osób.

Na wstępie Prezes oddziału Zofia Formella powitała wszystkich obecnych i oddała głos pierwszemu z prelegentów – Panu Stanisław Jakimowicz przedstawicielowi NOT w Gdańsku. Omówił On podstawy prawne wynikające z Prawa Energetycznego, następnie przedstawił szczegółowe zasady stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci oraz wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przypomniał nam również podstawy fizyki aby przybliżyć działanie prądu elektrycznego na ciało ludzkie. Po krótce omówi także warunki środowiska jakie muszą być spełnione i jakie są potrzebne aby bezpiecznie wykonywać prace związane z prądem elektrycznym.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Zbigniew Plichta z OIP w Gdańsku, który omówił zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz ochronę przed rażeniami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Przedstawił także podstawy prawne, jakie powinien spełniać pracodawca pod względem bezpieczeństwa pracy z elektrycznością. A na koniec na podstawie źródłowych dokumentów omówił okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, do których doszło w związku z pracą z różnego rodzaju instalacjami elektrycznymi.

Ważnym punktem szkolenia była informacja dotycząca udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy porażeniach prądem elektrycznym. Metody i dobre rady w tej dziedzinie udzielał Ratownik Medyczny firmy NorthMed Adam Patałuch