Szkolenie okresowe 14 luty

14 lutego br wszyscy obchodzili Walentynki, ale OSPSBHP o/Gdańsk postanowił inaczej uczcić to święto i zorganizował dla swoich członków szkolenie. W ramach szkolenia okresowego odbyły się wykłady w trzech blokach tematycznych, które poprowadziła Kierownik oddziału Higieny Pracy gdańskiego Sanepidu Pani Małgorzata Wiśniewska.
Na pierwszy ogień poszły zagadnienia związane z „Czynnikami chemicznymi i ich zagrożeniami w środowisku pracy”, następnie przedstawione zostały „Czynniki biologiczne w środowisku pracy”, na zakończenie omówiono ” Hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy”.
Wszystkie trzy bloki to nie tylko były suche fakty i terminy z definicjami, ale praktyczne ćwiczenia przełożone na ocenę ryzyka zawodowego. Uczestnicy szkolenia zadawali mnóstwo pytań praktycznych, na które prowadząca starała się odpowiedzieć w sposób jasny i zrozumiały.
Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko, ale pozostał niedosyt. To sygnał dla organizatorów, że należy powtórzyć tematy gdyż jak widać wśród uczestników szkolenia zagadnienia cały czas wzbudzają zainteresowania. Zatem nie jest to ostatnie spotkanie w tym bloku tematycznym
i będzie ciąg dalszy?

Sporządziła
Katarzyna Małecka