Seminarium „Wypadki przy pracy – krok po kroku. Środki ochrony indywidualnej i ich wpływ na bezpieczeństwo”

Seminarium „Wypadki przy pracy – krok po kroku.

Środki ochrony indywidualnej i ich wpływ na bezpieczeństwo”

31 maja – 01 czerwca 2019 r. Hotel „Wichrowe Wzgórze” Chmielno

Seminarium zorganizowane przez zarząd ospsbhp oddział gdańsk

Temat wiodący Seminarium dotyczący badania wypadków przy pracy spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu „Wichrowe Wzgórze” w Chmielnie zgromadziło się około 50 osób. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów. Z racji przeprowadzonych w maju br. wyborów do naczelnych władz Stowarzyszenia, Prezes poinformował zebranych o nowym składzie tychże organów w kadencji 2019-2023. Ponadto, po krótce przedstawił własny program wyborczy , z jakim startował na funkcję prezesa Zarządu Głównego, zwracając szczególną uwagę na wciąż nieuregulowaną kwestię samorządu zawodowego pracowników służby BHP.

Seminarium rozpoczęła psycholog, pani Marlena Chociej tematem „Psychologia komunikacji powypadkowej” zawierającym w swej treści m. in. zagadnienia z zakresu psychologicznych konsekwencji wypadku przy pracy. Prezentacja pani psycholog stanowiła wstęp do kolejnych wykładów podczas planowanych w niedalekiej przyszłości szkoleń dla Członków naszej organizacji.

W dalszej części Seminarium uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poświęconych sztuce pisania dokumentów, jakimi są Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz Statystyczna Karta Wypadku. Tego typu zajęcia zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ uczestnicy cenią sobie pracę w grupach pod czujnym okiem wykładowcy. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i zdobycie praktycznej wiedzy bezpośrednio od Koleżanek i Kolegów behapowców. Tym razem zaproszenie na poprowadzenie wykładu połączonego z warsztatami przyjął Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w stanie spoczynku, pan Henryk Batarowski. Warsztaty poprzedzone były wykładem pana Inspektora na temat wymagań prawnych i odpowiedzialności związanych z wypadkiem przy pracy.

Dopasowanie masek przeciwpyłowych to temat podjęty przez przedstawiciela firmy 3M, dysponującej ogromnym doświadczeniem w zakresie prawidłowego doboru najwyższej jakości środków ochrony osobistej. Przedstawiciel firmy, pan Mateusz Robaszkiewicz przedstawił najnowsze osiągnięcia i rozwiązania techniczne, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa przy pracy warunkach zapylenia. Uczestnicy Seminarium mieli możliwość przećwiczenia na specjalistycznym urządzeniu sposób prawidłowego doboru maski przeciwpyłowej w zależności od wielkości i kształtu twarzy.

W imieniu uczestników szkolenia wyrażamy wdzięczność i podziękowanie wszystkim Wykładowcom, którzy, poprzez przygotowanie zajęć na wysokim poziomie, przyczynili się do poszerzenia i uzupełnienia naszej wiedzy.

Osobne podziękowania kierujemy do Właścicieli, osób zarządzających oraz pracowników Hotelu „Wichrowe Wzgórze” w Chmielnie, których profesjonalizm, otwartość i zaangażowanie sprawiły, że szkolenie wyjazdowe naszej organizacji przebiegło sprawnie, w życzliwej i przyjemnej atmosferze.

Małgorzata Hillar

sekretarz Zarządu