Safety Day 28.06.2022

  Zapraszamy do wzięcia udziału przez wszystkich członków dla których temat prac na wysokości jest istotny. Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP Oddział w Gdańsku, wydarzenie objęliśmy patronatem.

9:00 – 9:30           Inauguracja Safety Day

9:30 – 9:50           Prelekcja dot. ręcznych prac transportowych

9:50 – 10:20        Prelekcja dot. przeglądów okresowych SOI

10:20 – 10:35      Pokazy zrzutów manekina oraz przedmiotów na kask

10:35 – 10:55      Przerwa (catering, odwiedzanie stanowisk sprzętowych) 10:55 – 11:15 Prelekcja: plan ratowniczy ? straż pożarna

11:15 – 11:30      Prelekcja dot. urządzeń do zabezpieczenia pracy w przestrzeniach zamkniętych

11:30 – 12:05      Pokazy: ewakuacja, ratownictwo ze studni/przestrzeni zamkniętych

12:05 – 12:25      Przerwa (catering, odwiedzanie stanowisk sprzętowych)

12:25 – 12:45      Prelekcja dot. doboru środków ochrony dróg oddechowych

12:45 – 13:15      Prelekcja dot. nowych norm rusztowań przejezdnych

13:15 13:30        Prelekcja dot. metod asekuracji na drabinach

13:30 – 13:50      Pokazy: ewakuacja z wysokości, pomieszczenia zadymione, trenażer 

13:50 – 14:00      Zakończenie Safety Day

Więcej szczegółów na stronie: https://rojam.eu/safety-day,72,pl