Pomorskie Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych – Zdrowie pracowników zyskiem firmy – Konferencja 19.10.2016r.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo link do zgłoszenia się na Konferencję organizowaną przez Społeczny Komitet Organizacyjny BSiPFSM przy współudziale CIOP pod patronatem OSPSBHP O/Gdańsk.
Konferencja odbędzie się 19.10.2016r. w audytorium Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69 (wejście od ul. Grudzińskiego).

Wydarzenie to stanowi pierwszą edycję Konferencji naukowej kierowanej do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrych praktyk w tym zakresie.

Informacje na temat konferencji:

 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P34600191121455717829763&html_tresc_root_id=11220&html_tresc_id=300004620&html_klucz=11220&html_klucz_spis=

 

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia OSPSBHP O/Gdańsk do udziału w Konferencji. W tym celu prosimy o zarejestrowanie się na poniższej stronie, wpisując w miejsca np. dotyczące tematu wystąpienia wyrażenie „nie dotyczy”.

 

https://forumbezpieczenstwaformacji.iqconference.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f

 

po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymają państwo indywidualny dostęp do aktualnej Agendy Konferencji wraz z informacjami logistycznymi.

Rejestrując się po wypełnieniu swoich danych w miejsca np. dotyczące tematu wystąpienia należy wpisać „nie dotyczy”.

Jednocześnie informujemy, że udział w Konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona.

Osoba do kontaktu: Michał Chłopecki, tel. 502 642 595.

 

Pozdrawiam

Michał Chłopecki

OSPSBHP O/Gdańsk