SEMINARIUM „MIĘDZYNARODOWA NORMA SZBHP ISO 45001 A WYPADKI PRZY PRACY” 21 – 22 WRZEŚNIA 2018 R. HOTEL MORSKIE OKO JURATA

SEMINARIUM „MIĘDZYNARODOWA NORMA SZBHP ISO 45001
A WYPADKI PRZY PRACY”
21 – 22 WRZEŚNIA 2018 R. HOTEL MORSKIE OKO JURATA

TEMATEM PRZEWODNIM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPS BHP ODDZIAŁ W GDAŃSKU
BYŁY WYMAGANIA I WYTYCZNE NORMY PN-ISO 45001:2018 SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ
PRACY I ICH WPŁYW NA ZAPOBIEGANIE WYPADKOM PRZY PRACY.

 

Drugie w tym roku szkolenie wyjazdowe dedykowane Członkom Oddziału Gdańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu MORSKIE OKO w Juracie. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych licznie uczestników i dziękując wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów. W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 65-lecia służby bhp w Polsce oraz 25-lecia powołania do życia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Prezes przypomniał historię służby bhp, sięgającą w Polsce okresu międzywojennego. Z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP wręczył zasłużonym członkom naszej organizacji pisemne podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz bezpieczeństwa pracy i naszej społeczności.

Obszerny wykład na temat Międzynarodowej Normy SZBHP ISO 45001 i jej wpływu na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy wygłosił prezes Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000, członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, pan Andrzej Kowalkow. Wskazał m. in. na korzyści z wdrożenia ISO 45001 i najistotniejsze zmiany, jakie niosą ze sobą wymagania i wytyczne Normy PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Po przerwie przeznaczonej na poczęstunek głos zabrał Kierownik Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Słupsk, pan Dariusz Smoliński, który odnosząc się do założeń Normy ISO 45001, szczegółowo omówił zasady postępowania powypadkowego, w tym rolę zespołu powypadkowego i najczęściej stosowane metody badania wypadków przy pracy.

W imieniu uczestników szkolenia wyrażamy wdzięczność i podziękowanie Szanownym Wykładowcom, którzy, przygotowując materiały szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie, przyczynili się do poszerzenia i uzupełnienia wiedzy naszych Członków.

Z wielką przyjemnością dziękujemy Dyrekcji i całemu Zespołowi Hotelu „Morskie Oko” w Juracie za profesjonalną organizację spotkania szkoleniowego dla Członków naszej Organizacji. Dziękujemy za przygotowanie zaplecza niezbędnego do przeprowadzenia spotkania, za terminowość, gościnność oraz elastyczność. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pozwalających nieustannie zjednywać sobie przychylność i zaufanie klientów.

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu