Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk informuje o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Oddziału Gdańsk.

Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk informuje o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Oddziału Gdańsk, które odbędzie się w dniu 17.05.2016r., o godz. 9:30 w Hotelu FALTOM w Rumii przy ulicy Grunwaldzkiej 7.

Celem Walnego Zebrania jest wybór Prezesa, Członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2020.

Porządek Obrad Walnego Zebrania