Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk zaprasza do udziału w Konferencji pt.: „Bezpiecznie od początku na budowie”

Szanowni Państwo,

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk zaprasza do udziału w Konferencji pt.: „Bezpiecznie od początku na budowie”, organizowanej przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu  24 listopada 2017 r.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie Zgłoszenia i przesłanie na adres
e-mail: ospsbhp.gdansk@wp.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc.


Zgloszenie 24.11.17 wersja elektroniczna

Program 24.11.wer. 13.11.17-2