Zarząd OSPS BHP Oddział Gdańsk uprzejmie informuje o organizacji szkolenia.

Zarząd OSPS BHP Oddział Gdańsk uprzejmie informuje o organizacji szkolenia dla Członków oddziału na które zapraszamy w dniu 05.04.2019r. do Urzędu Miasta Gdańska. (sala 107). Szkolenie zatytuowane „Podstawowe zadania pracownika służby BHP” Szczegółowy program w załączeniu.

Program szkolenia