WSPÓŁPRACA Z OIP GDAŃSK

W związku z podpisaną Deklaracją Współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku, poniżej przedstawiamy informację o podjętych przez Okręgowy Inspektorat Pracy działaniach w ramach Kampanii informacyjnej Rights for All Seasons.

Państwowa Inspekcja Pracy wspiera kampanię informacyjną prowadzoną przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) pod nazwą „Prawa przez cały rok”. Kampania prowadzona jest w celu rozpowszechnianie informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych zatrudnianych w krajach Unii Europejskiej.

W ramach kampanii Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku organizuje specjalny dyżur telefoniczny. Porady w zakresie przepisów dotyczących pracy sezonowej, w tym pracy cudzoziemców, będzie można również uzyskać w każdą środę (począwszy od 25 sierpnia br.) w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 571 868 587.

Informacje o dalszych działaniach podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w ramach Kampanii, będą na bieżąco zamieszczanie na Twitterze oraz stronie internetowej Okręgu.

 

Więcej informacji na stronach:

EURES Polska | Sieć europejskich ofert pracy – Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE (praca.gov.pl)

EURES Polska | Sieć europejskich ofert pracy – Kampania nt. pracy sezonowej w UE 2021 (praca.gov.pl)

Rights for All Seasons ? Campaign on Seasonal Workers | European Labour Authority (europa.eu)