Wręczenie nagród w Konkursie „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP.”

Wręczenie nagród w Konkursie „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP.”

W Dworze Artusa w Gdańsku 20 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2015 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy. W uroczystości wzięli udział: Iwona Hickiewicz – Główny inspektor pracy oraz kierownictwo gdańskiego inspektoratu PIP. Obecni byli także przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, a także organów nadzoru nad warunkami pracy.

Uroczystość otworzyła Pani Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, która podkreśliła ważność roli OIP w zakresie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy. Następnie głos zabrała Pani Iwona Hickiewicz, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że przedsiębiorcy inwestujący w bezpieczeństwo i higienę pracy nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom zawodowym, ale też budują pozytywny wizerunek swej firmy. Ich sukces ekonomiczny jest również efektem dbałości o bezpieczeństwo pracy.

Przypomnijmy, że celem konkursów organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy jest m.in. promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Oczekiwanym rezultatem tych przedsięwzięć powinna być systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa higieny pracy w zakładach. Na uroczystości w Dworze Artusa nagrodzono laureatów konkursów: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie”, ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, a także ,”Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”.

Laureatami konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP” zostali nasi członkowie:

– I miejsce- zajęła Katarzyna Małecka,

– II miejsce- Sylwia Janowicz i Kacper Nowaczyk,

– III miejsce- Małgorzata Hillar i Edward Różański

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa pracy.

Zarząd o/ Gdańsk