Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Oddziału Gdańsk podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 19 maja 2022 r.

Miejscem Zebrania będzie Sala Okrągła Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Prosimy, aby już zaplanować sobie ten termin w kalendarzu. Szczegóły zostaną wkrótce przesłane do wszystkich Członków Oddziału.