Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSPSBHP oddział Gdańsk – 17.05.2016 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK-17.05.2016 r.

     W związku z upływającą kadencją władz Oddziału OSPSBHP w Gdańsku, 17 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

      W Zebraniu uczestniczyli członkowie Oddziału, członkowie władz Oddziału oraz prawnicy, którzy czuwali nad zgodnością przebiegu Zebrania z prawem.

Na dzień zwołanego Walnego Zebrania liczba zarejestrowanych, uprawnionych do głosowania członków wynosiła 267, obecnych na Walnym Zebraniu było 92 członków. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób uprawnionych do przeprowadzenia Walnego Zebrania, zebranie przeprowadzono w drugim wyznaczonym terminie.

 Przewodniczącym został Pan Mariusz Butowski, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem zebrania, w tym nad wyborami Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Członkowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu wysłuchali sprawozdań ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy 2012 – 2016. Po przegłosowaniu przyjęcia sprawozdań, ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium (90 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się). Ustępująca Prezes Oddziału OSPSBHP Gdańsk Pani Zofia Formella podziękowała dotychczasowym Członkom Zarządu za czteroletnią pracę dla dobra i rozwoju Stowarzyszenia.

W drugiej części Zebrania, przystąpiono do wyborów Prezesa Zarządu. Do tej funkcji zgłoszono Beatę Musę, Janusza Ożarków i Marka Nościusza. Każdy z kandydatów zaprezentował program na ulotce i w wystąpieniu. Kol. Beata i Janusz w większości postawili na krytykę dotychczasowych działań Zarządu, a kol. Marek skupił się na planie doskonalenia dotychczasowych działań. W drodze tajnego głosowania, w pierwszej turze, spośród trzech zgłoszonych kandydatów wyłoniono nowego Prezesa na kadencję 2016 – 2020 w osobie Pana Marka Nościusza, który na 92 głosów ważnych uzyskał 59 głosów, kol. Beata Musa 17 głosów a kol. Janusz Ożarków 16 głosów. Nowością podczas Wyborów było wydawanie przy stole Komisji Skrutacyjnej kart do głosowania poprzez pokwitowanie jej odbioru.

Następnie przystąpiono do kolejnych głosowań, w wyniku których:

  • Do Zarządu Oddziału weszli: p. Michał Chłopecki, p. Sylwia Janowicz,p. Małgorzata Hillar, p. Karolina Duda-Miłczak, p. Mariusz Butowski, p. Zuzanna Cisło, p. Łukasz Król, p. Marcin Marszałkowski.
  • Do Komisji Rewizyjnej weszli: p. Józef Haberny, p. Zofia Formella, p. Ryszard Frelich.
  • Do Sądu Koleżeńskiego weszli: p. Katarzyna Małecka, p. Roman Wika, p. Elżbieta Bagińska, p. Iwona Szumlas, p. Maryla Bach.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono jeden wniosek w sprawie zatrudnienia osoby w Ośrodku Szkolenia.
Uczestnicy podczas trwania Walnego zebrania mieli zapewniony stały serwis kawowy oraz obiad. Walne zebrania zakończyło się po prawie 7 godzinach obrad.