W dniu 26 listopada 2014 r. członkowie Oddziału Gdańsk uczestniczyli w szkoleniu „Transport wewnątrzzakładowy” zorganizowane przy współudziale Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

W dniu 26 listopada 2014 r. członkowie Oddziału Gdańsk uczestniczyli w szkoleniu  „Transport wewnątrzzakładowy”  zorganizowane przy współudziale Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz  Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie odbyło się w Sali wykładowej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku – obecnych było 86 osób.

Uczestników szkolenia i zaproszonych gości przywitała Prezes Oddziału Zofia Formella, następnie głos zabrał Zastępca OIP Pan Zbigniew Długokęcki, który wspomniał o ważnej roli jaką zajmuje transport wewnątrzzakładowy w zakładzie pracy. Młodszy inspektor Piotr Gronczewski omówił przyczyny wypadków jakie powstają wskutek potknięcia, poślizgnięcia i upadku. Omówił obowiązki pracodawcy i pracownika związane z przestrzeganiem zasad BHP w magazynach i na drogach transportowych.

Pan Jarosław Wójcik – przedstawiciel UDT – omówił problematykę transportu wewnątrzzakładowego przy eksploatacji urządzeń transportu bliskiego w szczególności wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Omówił rodzaje wózków, które z nich podlegają dozorowi  pełnemu, a które dozorowi ograniczonemu, jakie uszkodzenia powstają podczas użytkowania wózków  oraz metody i zasady jakie obowiązują przed ponownym dopuszczeniem wózka do eksploatacji.
Ciekawy wykład przeprowadził przedstawiciel firmy „INŻYNIERIA” Pan Andrzej Zaniewicz, którego firma specjalizuje się m. in. w szkoleniach operatorów maszyn, montażystów rusztowań i spawaczy.  Omówił szczegółowo obowiązki operatora sprzętu, zasady bezpieczeństwa i uprawnienia przy pracy urządzeń dźwigowych.