W dniu 23 lutego 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP zatytułowane „Protokół powypadkowy i odpowiedzialność pracownika służby bhp”.

„Protokół powypadkowy
i odpowiedzialność pracownika służby bhp”
W dniu 23 lutego 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP
zatytułowane „Protokół powypadkowy i odpowiedzialność pracownika służby bhp”.
Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Szkolenie tradycyjnie odbyło się, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Gdańska, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Organizatorem i gospodarzem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców i sponsorów zaproszono Grupę Doradczą Prawno-Medyczną z Gdańska oraz szwedzką firmę Ejendals AB. Szkolenie stanowiło kontynuację tematyki wypadków przy pracy z ubiegłego miesiąca i podobnie jak poprzednie, zgromadziło około 80 słuchaczy.

Informację o aktualnych zmianach w przepisach Kodeksu pracy przekazał zgromadzonym zaproszony przedstawiciel Okręgowej Inspekcji w Gdańsku, p. Katarzyna Dubicka – Szlija. Z kolei Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji p. Aleksander Zając, zaprezentował działania promocyjne na rok 2017 prowadzone przez PIP, w tym zasady konkursów: „Pracodawca Organizator pracy bezpiecznej” i „Aktywny pracownik służby bhp” .

Następnie Prezes OSPSBHP Oddziału Gdańsk, p. Marek Nościusz, omówił zasady, jakimi powinien kierować się w swojej pracy zespół powypadkowy powoływany przez pracodawcę w celu zbadania wypadku przy pracy. Zagadnienie poparł przykładami w własnego bogatego doświadczenia zawodowego.

Kolejny wykładowca, przedstawiciel GDPM, ekspert prawnik p. Jakub Beger poprowadził wykład, poparty przykładami z praktyki, dotyczący odpowiedzialności pracownika służby BHP za wypadki przy pracy i za rzetelność sporządzanych protokołów powypadkowych. Omówił także przepisy, w oparciu o które pracownik służby BHP może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Po przerwie na poczęstunek, a był to tłusty czwartek , głos oddano kolejnemu ekspertowi prawnikowi GDPM, p. Tomaszowi Popierskiemu, który na bazie własnych doświadczeń zawodowych omówił zasady, jakimi należy się kierować sporządzając dokumentację powypadkową z perspektywy służby bhp. Przytoczone przykłady posłużyły zilustrowaniu tematyki odszkodowawczej, a także ukazały znaczenie, jakie może mieć dla pracownika służby bhp ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Przedstawicieli firmy Ejendals AB, p. Andrzej Wieder, zaprezentował uczestnikom szkolenia najnowocześniejsze środki ochrony indywidualnej. Tym razem były to wysokiej jakości produkty chroniące dłonie i stopy głównych marek TEGERA ? (rękawice) i JALAS ? (obuwie). Uczestnicy szkolenia mieli możliwość skorzystania ze skanera stóp FootStopService, który ułatwia indywidualne dobranie obuwia i wkładek najlepszych dla stóp.

Tę część szkolenia zamykało wystąpienie specjalisty ds. marketingu i PR firmy GDPM, pani Ewy Michalskiej , która przybliżyła zebranym profil działalności reprezentowanej przez siebie firmy. Zwróciła też uwagę na możliwości i korzyści dla pracowników służby bhp, płynące ze współpracy z Grupą Doradczą. W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy GDPM a OSPSBHP O/Gdańsk, Grupa uruchomiła specjalną infolinię i adres e-mail w celu ułatwienia pracownikom służby bhp kontaktu w sytuacjach wymagających pomocy prawnej.

Szkolenie zamykało wystąpienie członka Zarządu, p. Mariusza Butowskiego, który omówił projekt zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Prowadzący spotkanie, prezes Oddziału p. Marek Nościusz, podsumowując spotkanie, złożył podziękowania wszystkim wykładowcom za ciekawe i profesjonalnie poprowadzenie szkolenia, za interesujące prezentacje i materiały szkoleniowe, a przybyłym licznie słuchaczom za aktywny udział.

Małgorzata Hillar

sekretarz