W dniu 16.09.2015 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Gdańsku zgodnie z Planem pracy Zarządu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP nt. „Zadania Pracownika Służby BHP”.

W dniu 16.09.2015 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Gdańsku zgodnie z Planem pracy Zarządu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP nt. „Zadania Pracownika Służby BHP”.

Szkolenie związane było też z obchodem Dnia Pracownika Służby BHP, w którym uczestniczyło 80 osób a także zaproszeni goście z instytucji państwowych.

Uczestników szkolenia przywitała Pani Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, która w swojej wypowiedzi podkreśliła jaką ważną rolę pełnią pracownicy służby BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem w pracy. Z okazji „Dnia Pracownika służby BHP” Okręgowy Inspektor Pracy wręczył dyplomy okolicznościowe dla pracowników Służby BHP, pracujących w przemyśle stoczniowym i w energetyce, gdzie występują prace szczególnie niebezpieczne i wkład pracy pracownika służby bhp w utrzymanie należytego stanu bhp jest duży. Dyplomy otrzymali: Ryszard Frelich, Józef Haberny, Robert Laskowski, Łukasz Król, Wojciech Michalski, Piotr Niedźwiedzki i Andrzej Ostrowski.

Politykę działań prewencyjnych prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy przedstawił koordynator ds. Prewencji i Promocji Aleksander Zając, który przedstawił aktualne programy prewencyjne między innymi „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w pracy”.

Część szkoleniową rozpoczął mł. Inspektor pracownik Sekcji Prewencji i Promocji Piotr Gronczewski przedstawiając rolę pracownika służby BHP w zespole powypadkowym. Omówił rolę decyzyjna wyboru modelu wypadku przy pracy, która umożliwia zrozumienie na poziomie przedsiębiorstwa, jak i dla czego wypadki się zdarzają, oraz to jak ważne jest ustalenie obszaru przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za zebranie informacji o wypadku i podejmowanie na ich podstawie odpowiednich decyzji.

Druga część szkolenia poświęcona była zagadnieniom związanym z prawidłowym wypełnianiem sprawozdań statystycznych, karty statystycznej wypadku Z-KW i sprawozdania o warunkach pracy Z-10. Tematykę tą omówiły pracownicy Urzędu Statystycznego w Gdańsku Dorota Żeromska – Mielinczuk i Milena Pragacz.

Największe kontrowersje i trudności podczas wypełniania sprawozdania Z-10 budzi ustalenie liczby osób w stosunku, do których zlikwidowano lub ograniczono występujące zagrożenia i na te zagadnienia wykładowcy położyli duży nacisk.

Na koniec spotkania Zofia Formella Prezes Zarządu przedstawiła plan pracy Zarządu Oddziału do końca roku.

Opracowała: ZF