W dniu 11.03.2014r. odbyło się w Urzędzie Miasta Gdańsk szkolenie nt. ” Regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy. Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.”

W dniu 11.03.2014r. odbyło się w Urzędzie Miasta Gdańsk szkolenie nt. ” Regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy. Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.” Szkolenie rozpoczęło cykl szkoleń okresowych, ale tym razem było szkoleniem otwartym dla wszystkich członków OSPSBHP o/Gdańsk. Uczestniczyło w nim 80 osób.

Na wstępie Prezes oddziału Zofia Formella powitała wszystkich obecnych i oddała głos pierwszemu z prelegentów. Był nim Pan Piotr Szatarski- Starszy Inspektor Pracy z OIP w Gdańsku, który na wstępie prześledził ostatnie istotne zmiany w Kodeksie Pracy. Omówił zmiany związane z czasem pracy, z rozszerzeniem katalogu prac, których wykonanie jest dozwolone w niedziele i święta oraz napomknął o planowanych zmianach czasu pracy osób niepełnosprawnych. Nawiązał również do ustawy o działalności leczniczej, która jest w końcowym okresie przejściowym, a także o zmianach w ustawie o ochronie osób i mienia oraz w rozporządzeniu o bhp przy urządzeniach energetycznych. W dalszej części swojego wykładu Pan Inspektor przedstawił szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy w Ustawie antykryzysowej. Omówione zostały 3 przesłanki, z których może skorzystać przedsiębiorca i wskazał możliwości uzyskiwania takich świadczeń. Na koniec swojego wystąpienia Inspektor przedstawił- Projekt dotyczący poprawy zarządzania bhp, który finansowany jest przez ZUS. Dowiedzieliśmy się, że projekt daje możliwość podniesienia bezpieczeństwa w zakładzie pracy poprzez dofinansowanie, które jest bezzwrotne. Nakreślił działanie poszczególnych projektów w różnych sektorach i w kilku zdaniach omówił procedurę pozyskiwania środków.

Kolejnym prelegentem był Pan Piotr Gronczewski- Młodszy Inspektor Pracy z OIP w Gdańsku, który omówił temat związany z ustaleniem okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Na wstępie przedstawił dane statystyczne, by w dalszej części przejść do obowiązujących źródeł prawa w tej materii. Zaczął od podstawowych obowiązków pracodawcy, osób kierujących, służby bhp aby zakończyć na pracowniku. Następnie Pan Inspektor płynnie przeszedł do ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i Karty wypadku. W kolejnej części szkolenia omówiona została procedura ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy od zgłoszenia wypadku do zakończenia go Protokołem ustalenia okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub Kartą wypadku. Wskazane zostały i omówione metody badania wypadków, obowiązki pracodawcy w związku z powstałym wypadkiem na jego terenie oraz u innego pracodawcy. Na zakończenie Inspektor przedstawił przykłady zdarzeń wypadkowych oraz wskazał pojawiające się częste i powtarzające się błędy w Protokołach.

Jak zawsze uczestnicy szkolenia mieli okazję zadawać pytania i rozwiązywać wątpliwości zarówno w trakcie szkolenia jak i w kuluarach zadając prelegentom pytania na nurtujące ich tematy i problemy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe.

Zarząd Oddziału/Gdańsk