W dniu 09.10.2013 r. OSPSBHP /o Gdańsk zorganizowało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku seminarium na temat przemocy w pracy.

W dniu 09.10.2013 r. OSPSBHP /o Gdańsk zorganizowało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku seminarium na temat przemocy w pracy wspierając tym jednocześnie kampanię informacyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Celem seminarium było wskazanie trudnego aspektu tej kampanii związanej z interakcją międzyludzką zwaną mobbingiem.

Aby bliżej przyjrzeć się złożoność problematyki związanej z mobbingiem na początku przestawione zostały „Prawne aspekty mobbingu w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy”, Omówiły je przedstawicielki Sekcji Prawnej Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy: Pani Katarzyna Dubicka – Szlija oraz Pani Natalia Grunwald. W wykładzie przedstawiono dane statystyczne związane z występowaniem mobbingu w pracy oraz podejmowane w tym zakresie interwencje przez organ PIP.

Następnie Pani Mariola Żarnoch Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego w Gdańsku szczegółowo przedstawiła mechanizmy powstawania, stosowania oraz rozwoju przemocy w pracy. Wskazała również metody pomocy ofiarom mobbingu.

Skutki zdrowotne oraz obraz kliniczny przemocy omówiła lek. med. Dorota Całus-Kania, Kierownik Poradni Chorób Zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku. W wykładzie poruszyła także wpływ stresu na zdrowie pracownika.

W II części seminarium odbyła się dyskusja panelowa, której motywem wiodącym było hasło: „Mobbing da się zwalczyć”. Dyskusję poprowadził członek naszego oddziału Marek Butowski. Prowadząc dyskusję z zaproszonymi gośćmi ukierunkował ją przede wszystkim na metody przeciwdziałania przemocy w pracy, a w szczególności możliwości i sposoby przeciwdziałania mobbingowi. Do ożywionej dyskusji żywo włączali się słuchacze.

Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne związane z tematyką seminarium.