W dniach 9 -10 października 2015 roku w Hotelu „VENUS” w Łapinie odbyło się szkolenie nt. ” Zarządzanie BHP w kształtowaniu środowiska pracy”.

       W dniach 9-10 października 2015 roku w Hotelu „VENUS” w Łapinie odbyło się szkolenie nt. ” Zarządzanie BHP w kształtowaniu środowiska pracy”, w którym wzięło udział 70 osób. Wśród uczestników byli również zaprzyjaźnieni z naszym oddziałem członkowie z o/ Bydgoszcz, o/Słupsk i o/Katowice. Uczestników i gości powitała Prezes Oddziału Zofia Formella.

      Pierwszym prelegentem był Pan Henryk Batarowski, który przedstawił temat „Dylematy służby BHP, a kultura bezpieczeństwa”. Była to kontynuacja wcześniejszego jego wystąpienia na szkoleniu w Bolszewie.

       Kolejnym etapem programu były zagadnienia z udzielania I pomocy przedmedycznej, które zaprezentowała firma North Med – Adam Patałuch. Po części teoretycznej uczestników szkolenia podzielono na grupy, aby mogły odbyć zajęcia praktyczne z udziałem instruktorów Ratownictwa Medycznego.

      Jedna z grup brała udział w zajęciach na świeżym powietrzu, gdzie pod okiem fachowca mogli wcielić się w rolę ratownika i uczyć się nieść pomoc osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym. Grupa druga przyswajała wiedzę nt. transportowania poszkodowanej osoby, układanie jej w pozycji bezpiecznej i opatrywania kończyn. Natomiast grupa trzecia czynnie uczestniczyła w zajęciach z wykorzystaniem urządzenia do defibrylacji AED. Słuchacze szkolenia poznali procedurę związaną z resuscytacją, którą bezpośrednio mogli przećwiczyć na fantomach medycznych.

     W czasie gdy jedna z grup uczestniczyła w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej – druga (35 osób) wizytowała Zakład Produkcji Leków ZIAJA Sp. z o.o. na zaproszenie Prezesa Zarządu Zenona Ziaja. Przedstawiciel służby BHP Pan Stanisław Korneszczuk wraz z innymi pracownikami firmy oprowadził grupę pokazując i omawiając pracę w magazynie wysokiego składowania z wykorzystaniem sprzętu do transportu składowanego materiału. Osoby biorące udział w szkoleniu mogły również zapoznać się z pomieszczeniami pracy, w których pakowane są kosmetyki i sposobem ich transportowania nowoczesna windą. W trakcie wizyty pracownicy firmy „Ziaja” pokazali system ochrony przeciwpożarowej, m.in. system zraszaczy oraz oświetlenia i dróg ewakuacyjnych. Każdy z uczestników zwiedzających zakład otrzymał od Dyrekcji upominek w formie kosmetyków. Następnie grupy zamieniły się: przeszkoleni z pierwszej pomocy udali się z wizytą do Zakładu Ziaja, a grupa druga przystąpiła do ćwiczeń z ratownikami medycznymi.

    Druga część szkolenia była tematycznie związana z wizytą w Zakładzie Produkcji Leków Ziaja, gdyż dotyczyła „Norm i zasady bezpieczeństwa podczas stosowania rusztowań, drabin oraz podestów” ,którą omówił przedstawiciel firmy Akala Faraone – Andrzej Hodyr. Ekspozycja wszelkich podestów, drabin i innego sprzętu firmy Faraone była dostępna dla uczestników, którzy mogli w praktyce ocenić przydatność tego typu urządzeń.

     Szkolenie zakończyło się przedstawieniem „Dobrych Praktyk” jakie stosowane są w firmy „Jeronimo Martes” (m.in. sklepy BIEDRONKI). Omówiono system szkoleń okresowych oraz działania jakie podejmuje pracodawca na rzecz uświadamiania zasad bezpiecznej pracy już od najmłodszych lat organizując festyny dla dzieci pracowników. Omówiono również, jak firma wspomaga swoich pracowników udostępniając im pomoc fizjoterapeuty oraz pomieszczenie ze sprzętem specjalistycznym do fizjoterapii, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy.

    Trzeba przyznać, że intensywność i różnorodność zajęć nie zniechęciła uczestników do korzystania z oferowanego przez Hotel SPA oraz uczestniczenia w uroczystej kolacji.

     Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające w nim udział, a także różne materiały szkoleniowe.

Zarząd o/ Gdańsk dziękuje Prelegentom za ciekawe wykłady, dyskusję oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a uczestnikom za uczestnictwo i aktywne włączanie się w zajęcia praktyczne.

Opracowała : Iwona Szumlas