W dniach 19-20.06.2015 r. w hotelu „Victoria” w Bolszewie odbyło się szkolenie „Kultura bhp podstawą w kształtowaniu świadomości pracowników”.

        W dniach 19-20.06.2015r. OSPSBHP o/Gdańsk zorganizował szkolenie w Hotelu „Victoria” w Bolszewie, którego tematem było „Kultura bhp podstawą w kształtowaniu świadomości pracowników”. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób.

Na wstępie Prezes oddziału Zofia Formella powitała Gości oraz wszystkich uczestników szkolenia. Prelegentami na szkoleniu byli: dr inż. Jerzy Karczewski, Nadinspektor Henryk Batarowski z PIP oraz Ryszard Frelich.

      Jako pierwszy głos zabrał Pan Henryk Batarowski nadinspektor PIP w Gdańsku, który przedstawił rolę PIP w kształtowaniu kultury pracy pracodawców i pracowników poprzez działalność prewencyjną. Już na wstępie zaznaczył, że mówiąc o kulturze bezpieczeństwa musimy zacząć od kultury organizacji. Działania nastawione na skuteczną  i efektywną organizację działalności przedsiębiorstwa muszą być skierowane zarówna na to przedsiębiorstwo jak i na samych pracowników. Jak pokazuje doświadczenie powinno się to odbywać wewnątrz jak i na zewnątrz danej organizacji. Należy pamiętać, że firmy, którym udaje się wypracować i utrzymać silną kulturę organizacyjną są na ogół bardziej sprawne niż firmy, które mają z tym trudności. Misją PIP jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa nie tylko poprzez kontrole, ale przede wszystkim przez prewencję m.in. poprzez różnego rodzaju kampanie, programy czy konkursy. Puentą wystąpienia może być zacytowane przez Pana nadinspektora zdanie: „Kultura stanowi dla członków każdego społeczeństwa niezbędny przewodnik we wszystkich sprawach życiowych, a wzory kulturowe określają pewne granice, w ramach których jest „normalność” (Linton, 2000)”.

       Następnie głos zabrał Pan dr inż. Jerzy Karczewski, który rozpoczął swój wykład od zadania pytania: „Dlaczego kultura bezpieczeństwa jest konieczna?”, aby płynnie przejść do omówienia wielu zagadnień związanych z kulturą bezpieczeństwa. Również ten prelegent zaznaczył, że kultura organizacji czyli sposób zachowań ludzi jest nieodzownym elementem, który ma wpływ na kulturę bezpieczeństwa. W trakcie wykładu wywiązała się dyskusja nt. „dlaczego zbudowanie kultury bezpieczeństwa jest tak trudne i czasochłonne, a przecież tak potrzebne i ważne w każdej organizacji”. Dużą uwagę prowadzący położył na omówienie zagadnień mających bezpośredni wpływ na budowania kultury bezpieczeństwa m.in. takich jak odpowiedzialność, cele i wskaźniki, przeglądy i audyty, ocena ryzyka, ale także podkreślił inne czynniki tj. uczenie się na błędach, komunikacja czy wyznaczanie sobie priorytetów. Część wykładowa była przeplatana dyskusją oraz ćwiczeniami w formie warsztatów, a także wymianą doświadczeń i odpowiedzi na zadane nie rzadko trudne pytania.

      W przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami szkolenia trwały dyskusje i wymiana zdań oraz doświadczeń prelegentów z uczestnikami, które okraszone były smacznympoczęstunkiem oraz napojami.
Jako ostatni wystąpił nasz kolega Ryszadr Frelich, który przedstawił „Dobre praktyki” w firmie eDF. Duża wiedza i doświadczenie Ryszarda była dopełnieniem całości wcześniejszego przekazu. Ciekawe rozwiązania, którymi podzielił się z uczestnikami to była taka „wisienka na torcie” podsumowująca szkolenie, a jednocześnie promująca bezpieczeństwo pracy.
Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające w nim udział, a także droga mailową materiały prezentowane przez wykładowców.


W imieniu Zarządu- Prelegentom dziękuję za ciekawe wykłady, dyskusję oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a uczestnikom za uczestnictwo i aktywne włączanie się do dyskusji.

Katarzyna Małecka