W dniach 16-17.05.2014r. OSPSBHP o/Gdańsk zorganizował szkolenie w sercu Kaszub w pięknie położonym Ośrodku Agroturystycznym „U Chłopa” w Chmielnie. Tematem szkolenia były „Wypadki przy pracy jako źródło informacji do oceny ryzyka zawodowego”.

W dniach 16-17.05.2014r. OSPSBHP o/Gdańsk zorganizował szkolenie w sercu Kaszub w pięknie położonym Ośrodku Agroturystycznym „U Chłopa” w Chmielnie. Tematem szkolenia były „Wypadki przy pracy jako źródło informacji do oceny ryzyka zawodowego”. W szkoleniu uczestniczyło 55 osób.

Na wstępie Prezes oddziału Zofia Formella powitała Gości oraz wszystkich uczestników szkolenia. Na szkolenie zaprosiliśmy dr inż. Iwonę Romanowską- Słomka, która jest specjalistką w temacie oceny ryzyka zawodowego oraz Inspektora PIP w Gdańsku- Leszka Żmudę.

Jako pierwsza głos zabrała Pani dr inż. Iwona Romanowska – Słomka, która w ciekawy i interesujący sposób, po krótce przedstawiła wszystkie aspekty jakie musi zawierać ORZ. Prelegentka rozpoczęła wykład od informacji na temat zagrożeń na stanowisku pracy, później omówiła podstawowe cele i ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka, aby później wskazać unormowania prawne.

Po przerwie kawowej Pani dr inż. Iwona Romanowska- Słomka kontynuowała temat i mówiła m.in. o szacowaniu ryzyka, jego wartościowaniu, a także zarządzaniu ryzykiem. Na zakończenie omówiła ryzyko czynników biologicznych, chemicznych oraz kobiet w ciąży i osób starszych. W trakcie swojego szkolenia prowadząca na bieżąco odpowiadała na zadawane przez pytania. Pani dr inż. Iwona Romanowska- Słomka swoją wiedzą oraz urokiem osobistym oczarowała wszystkich uczestników.

Następnie głos oddano Panu Leszkowi Żmuda – Inspektorowi PIP w Gdańsku, który przedstawił „Wypadki przy pracy – podstawa oceny ryzyka zawodowego”. Swój wykład rozpoczął od porównania wypadkowości w Polsce i UE. Płynnie przeszedł do celów i zadań zespołów powypadkowych i podjętych przez nich zadań. Wskazał, że właściwa analiza powypadkowa pozwoli zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości, a właściwa analiza stanowiska pracy pozwoli właściwie ocenić ryzyko zawodowe. Określenie wniosków i środków profilaktycznych pomoże w wyeliminowaniu zagrożeń, a zapoznanie z nimi pracowników wpłynie na zmniejszenie wypadków. Na zakończenie Pan Inspektor omówił popełniane błędy w protokołach ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, o konieczności sporządzania analizy wypadków oraz wypełniania karty statystycznej. W trakcie wykładu wywiązała się dyskusja oraz pytania.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające w nim udział, a także droga mailową materiały prezentowane przez wykładowców. Wielu uczestników szkolenia zostało na uroczystej kolacji, której towarzyszyła muzyka i tańce.