Uroczystości w Dworze Artusa w Gdańsku – Laureaci Konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP” oraz wręczenie medali z okazji 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.


Uroczystości w Dworze Artusa w Gdańsku- Laureaci Konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP” oraz wręczenie medali z okazji 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

W Dworze Artusa Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, 20 listopada br. odbyło się coroczne podsumowanie działań promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w 2014 roku oraz jubileusz 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Uroczystość otworzył gospodarz Mieczysław Szczepański okręgowy inspektor pracy. Podkreślił jak ważna jest rola OIP w zakresie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy.
Zasłużeni we wspieraniu działalności prewencyjno – promocyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku otrzymali medale z okazji 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Medale z rąk Jakuba Chojnickiego i Mieczysława Szczepańskiego otrzymali nasi członkowie: Stanisław Stadler, Marek Nościusz i Zofia Formella.

Uhonorowano też laureatów konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP”. Wszystkie wyróżnienia otrzymali członkowie OSPSBHP o/Gdańsk:

– I miejsce zajął – Marcin Marszałkowski,

– II miejsce- Maria Stopa,

– III miejsce równolegle przyznano – Przemysławowi Musiałowicza i Andrzejowi Złotowskiemu.

Wszystkim naszym laureatom oraz wyróżnionym składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz poprawy warunków bhp.

Zarząd o/ Gdańsk