„Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP”

Zarząd Oddziału w Gdańsku planuje organizację szkolenia okresowego dla służby BHP w okresie między 15 lutego a 15 marca 2022 r. Szkolenie odbędzie się w formie on-line lub stacjonarnie w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

Koszt dla Członków Stowarzyszenia 600,00 zł, dla osób spoza organizacji 800,00 zł.

Termin zgłoszeń za pośrednictwem formularza google: 6 lutego 2022 r.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia będzie zgłoszenie się minimum dziesięciu uczestników.

ZAPRASZAMY!

 
 
Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:
Szkolenie Okresowe dla Służby BHP

 
Zgłoszenie do szkolenia:
Temat: Szkolenie Okresowe dla Pracowników Służby BHP
Szkolenie odbędzie się w terminie: 15.02 – 15.03.2022, za pośrednictwem platformy ZOOM, jak również stacjonarnie w Gdańsku.


Z poważaniem,

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPS BHP O/Gdańsk
+48 728 744 074