Sprawozdanie z II Regionalnego Seminarium w Zwartowie 27-28 września 2013

Sprawozdanie z II Regionalnego Seminarium w Zwartowie
27-28 września 2013

W ramach kampanii CIOP-PIB „Przez innowacje do bezpieczeństwa” dnia 27 września rozpoczęła się główna część seminarium – szkolenia – „INNOWACYJNE METODY SZKOLEŃ BHP” – zorganizowanego przez OSPSBHP oddziały Gdańsk i Słupsk, a także przy współpracy logistycznej Słupskiego Ośrodka Szkolenia i usług
BHP-P.POŻ – PERFEX S.C.

W seminarium wzięło udział 75 osób z województwa pomorskiego – pracowników służby bhp, wykładowców bhp, przedstawicieli pracodawców i samych pracodawców. Nie zabrakło Prezesa Zarządu Głównego – Marka Nościusza, który został poproszony o przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prelekcji. W seminarium uczestniczyła także – Pani mgr Agnieszka Szczygileska, która reprezentowała Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Obecni byli również Prezesi oddziałów Gdańsk i Słupsk – Zofia Formella i Jarosław Lenkiewicz wraz z członkami zarządów oraz odwiedzili nas przedstawiciele z zaprzyjaźnionych oddziałów Bydgoszcz i Malbork.

Seminarium rozpoczęła Prezes oddziału Gdańsk, która wszystkich serdecznie powitała, przedstawiając prelegentów i patronów medialnych m.in. Atest, Promotor BHP, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy. Następnie głos zabrał Wiceprezes oddziału słupskiego – Tomasz Tandek, który przedstawił program seminarium i w dalszej części czuwał nad porządkiem i ramami czasowymi wystąpień poszczególnych prelegentów.

Część wykładową rozpoczął Prezes ZG, który omówił wyniki badań przeprowadzone wśród pracodawców m.in. na tematy postrzegania pracowników służby bhp, ich kwalifikacji oraz jakości szkoleń bhp.

Następnie głos zabrała Agnieszka Szczygielska z CIOP-PIB, która przybliżyła cele ogólne i szczegółowe kampanii społecznej oraz przedstawiła organizacje, które czynnie włączyły się w kampanię, przedstawiając również harmonogram działań kampanii do końca br.

Kolejne wystąpienie miał przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – Inspektor PIP Piotr Gronczewski, który m.in. wskazał najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu karty szkolenia wstępnego. Omówił niedostosowanie programów szkoleń do realiów i specyfiki zakładów oraz wytknął najczęściej popełniane błędy w dokumentacji powypadkowej i oceny ryzyka zawodowego. Przy takiej okazji uczestnicy seminarium zadali kilka pytań, na które uzyskali odpowiedzi.

Część stricte merytoryczną szkolenia rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku znany Pedagog – Wykładowca metodyki i dydaktyki na Kursach pedagogicznych w regionie pomorskim – mgr Aldona Pląska, przedstawiając nowoczesne metody szkoleń oraz innowacyjne działania dydaktyczne w procesach kształcenia, uczenia się dorosłych wskazując uczestnikom różne nowoczesne, skuteczne metody przyswajania wiedzy podczas szkoleń i instruktaży bhp. Podkreślając przy tym ważną rolę wykładowców i instruktorów bhp w doborze metod do różnych grup zawodowych.

Dobre praktyki” wykładowcy i instruktora bhp w prowadzeniu szkoleń przedstawił członek OSPSBHP oddziału słupskiego – Specjalista BHP-P.POŻ, Ratownik medyczny, Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku kpt Lech Boryła, który podzielił się swoimi doświadczeniami, omawiając zagadnienia związane z postawą wykładowcy, budowaniem jego autorytetu, odpowiednim doborem technik wywierania wpływu na grupę szkoleniową, w celu skupienia uwagi. Opowiadał jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, z którymi się spotyka podczas szkoleń bhp. Uczestnicy dowiedzieli się o praktycznych technikach wypracowanych i wypróbowanych przez mówcę.

Na zakończenie części wykładowej głos zabrała Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego przy oddziale Gdańsk OSPSBHP – mgr Lidia Matusik. Przedstawione zostały nowoczesne środki dydaktyczne używane przez wykładowców m.in. nowoczesne tablice multimedialne oraz przedstawiono zadania i istotę tworzenia prezentacji multimedialnych, ich rolę poprzez uzupełnienie treści przekazywanych werbalnie przez wykładowcę. Wykazano, że dobrze przygotowana prezentacja jest ulepszeniem ?jakości odbioru? dla szkolonych, a ułatwieniem „jakości przekazu” dla wykładowcy. Omówione zostały ważne elementy prezentacji, które muszą się w niej znaleźć. Wspomniano również o błędach popełnianych przy tworzeniu prezentacji.

Na zakończenie Prezes oddziału Gdańsk Zofia Formella podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie oraz dla oddziału słupskiego OSPSBHP za pomoc w współorganizowaniu tego wydarzenia. Wieczorem wszyscy spotkali się na uroczystej kolacji podczas, której wzniesiono toast – symboliczną lampką szampana z okazji 20-lecia powstania OSPSBHP i 60-lecia Służby BHP. Następnego dnia Zarządy oddziałów spotkały się w celu omówienia wniosków z odbytego seminarium. Omówiono odczucia uczestników, które były pozytywne, co potwierdzili Prezesi oddziałów. Wspólnie podjęto decyzję o współpracy dwóch oddziałów przy organizacji następnych przedsięwzięć dla swoich członków stowarzyszenia. Tym akcentem zakończyły się działania oddziałów w ramach kampanii społecznej – „Przez innowacje do bezpieczeństwa”