Spotkanie Wigilijne w Toruniu.

Spotkanie Wigilijne w Toruniu

13 grudnia 2019 r.  w restauracji Panorama w Toruniu odbyło się uroczyste Spotkanie
Wigilijne, w którym uczestniczyli członkowie Oddziału Toruń. Wśród zaproszonych gości był Marek Nościusz, Prezes Oddziału Gdańsk oraz przedstawiciele Oddziału z Bydgoszczy: Prezes Andrzej Krużyński, vice prezes Adam Pierzyński.

Zebranych gości przywitał Prezes Oddziału toruńskiego, Marek Karczewski.

W dalej części spotkania wręczył statuetkę nadawaną pierwszy raz od tego roku, przez wszystkich dla najbardziej aktywnego członka Oddziału. Wyróżnienie to otrzymał Dionizy Machalski.

Statuetki za całokształt oraz reaktywację oddziału toruńskiego otrzymali: Leszek Romanowski oraz Marek Nościusz, który dziękując za otrzymane wyróżnienie i składając życzenia świąteczne i noworoczne przekazał na ręce Prezesa O/Toruń kalendarze na rok 2020 z Oddziału Gdańskiego.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania Prezes Oddziału złożył przybyłym życzenia
świąteczne i noworoczne. Przy dźwiękach kolęd podzielili się opłatkiem. Uroczystość
zakończyła się tradycyjnym poczęstunkiem.