SPOTKANIE w Oddziale KONIN; X- LECIE Powstania

 

SPOTKANIE   w Oddziale KONIN;  X- LECIE Powstania

 

 

W dniu 15 września 2017 roku Władze i Członkowie OSPSBHP Oddział w Koninie świętowali dziesiątą rocznicę powstania. Wśród wielu gości przybyłych  na uroczystość byli m. in. przedstawiciele Oddziałów w Kaliszu, Sieradzu, Warszawie Centrum, Poznaniu. Gdański Oddział reprezentowali pp. Zofia Formella i Marek Nościusz.

Z okazji Jubileuszu, Prezes O/Gdańsk, Marek Nościusz, złożył na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Konin p. Tomasza HETKE grawerowany dyplom wraz z serdecznymi gratulacjami,  wyrażając jednocześnie  uznanie za dotychczasowe osiągnięcia i wytrwałość w pracy społecznej na rzecz naszej organizacji.

Kol. Zofia Formella życzyła Jubilatom wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także pomyślnej realizacji założonych celów oraz satysfakcji z ich osiągnięcia. Jednocześnie podkreśliła znaczenie pracy wszystkich członków Stowarzyszenia składającej się na jego sukces jako organizacji, a co za tym idzie,  na pozytywny wizerunek służby BHP.  

Wyrażono nadzieję, że kolejne jubileusze przeżywane będą z uczuciem całkowitego spełnienia, w atmosferze solidarności zawodowej.