„Rola pracownika służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy”

Gdańsk, 27 marca 2018 r.

 

Rola pracownika służby BHP w kształtowaniu

bezpiecznych warunków pracy”

W dniu 27 marca 2018 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP zatytułowane „Rola służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy”.

Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku zorganizowało szkolenie dla swoich Członków w sali konferencyjnej Hotelu LOGOS w Gdańsku. Temat roli nowoczesnej służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy omówili zaproszeni na szkolenie wykładowcy z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku oraz Członkowie Oddziału.

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyna Pracy, lek. med. pani Dorota Całus-Kania omówiła zasady współpracy służby BHP jako przedstawiciela pracodawcy z lekarzem Medycyna Pracy na poziomie profilaktycznym, odwoławczym i kontrolnym.

Znaczenie wdrażania Systemów Zarządzania BHP, sposoby ich funkcjonowania i ich wykorzystywanie jako narzędzi w procesie zarządzania organizacją omówił przedstawiciel Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków, pan Krzysztof Brokowski. Głównym tematem wykładu było omówienie zagadnienia dbałości o ochronę środowiska w zakładzie pracy poprzez system ISO 14001, w kontekście zmian, jakie zaszły w Normie w 2015 r.

W drugiej części szkolenia, po przerwie na kawę, głos zabrali Członkowie naszego Oddziału przedstawiając swój punkt widzenia na poszczególne zagadnienia:

  1.  „Szkolenie BHP obcokrajowców nie musi być trudne” – p. Małgorzata Sulestrowska,

  2.  „Najczęściej popełniane błędy przy ocenie ryzyka zawodowego” – Leszek Mieszkowski,

  3.  „Behawioryzm dla bezpieczeństwa pracy” – Magdalena Stola-Kowalska.

Trzecia część szkolenia poświęcona została Sprawozdaniu z działalności Zarządu Oddziału Gdańsk za 2016 r. Prezes Zarządu Oddziału, p. Marek Nościusz w przygotowanej prezentacji przypomniał zebranym Członkom wszystkie spotkania szkoleniowe, jakie miały miejsce w minionym roku, Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSPSBHP O/Gdańsk z maja ub. r., dwa Nadzwyczajne Walne Zebrania OSPSBHP, a także udział przedstawicieli Oddziału w organizowanych przez inne zarządy Stowarzyszenia konferencjach i szkoleniach. Spotkania te sprzyjały nawiązywaniu dobrych relacji pomiędzy oddziałami krajowymi i ich członkami. W prezentacji znalazły się również informacje na temat organizowanych przez OIP w Gdańsku konkursów: „Najaktywniejszy pracownik służby BHP” i „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w których laureatami zostali Członkowie naszego Oddziału. Sprawozdanie z działalności Zarządu zamykały informacje z codziennej pracy Zarządu oraz dane finansowe obrazujące koszty i przychody Oddziału w 2017 r. Pracę i osiągnięcia Ośrodka Szkoleń przedstawiła Dyrektor Ośrodka, pani Lidia Matusik.

Na zakończenie spotkania, Prezes Zarządu podziękował wykładowcom i wszystkim uczestnikom szkolenia za liczne przybycie.

Małgorzata Hillar

sekretarz Zarządu

OSPSBHP O/Gdańsk