Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk, zaprasza pracowników służby bhp na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 23.04.2014 r.

Wpisując się w obchody, ustanowionego uchwałą Sejmu RP, dzień 28 kwietnia – Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk, zaprasza pracowników służby bhp na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które odbędzie się dnia 23.04.2014 r. o godzinie 10.00 w Sali nr 107 Urzędu Miasta Gdańska przy ul. Nowe Ogrody 8/12 .

Obchody mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. Są również chwilą, aby upamiętnić ofiary wypadków przy pracy.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Okolicznościowy referat wygłosi przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ Solidarność. W trakcie szkolenia członkowie Stowarzyszenia zaprezentują równie dobre praktyki BHP stosowane w wybranych zakładach pracy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie się do dnia 20.04.2014 r. na adres: gdansk@ospsbhp.pl, lub telefonicznie: 608 444 090.

Program seminarium (kliknij aby pobrać)