Konferencja „Dobre praktyki BHP w budownictwie”

Grupa LOTOS S.A. 20 listopada 2009 r.

W dniu 20 listopada 2009 r. Oddział Gdański Stowarzyszenia zorganizował Konferencje „Dobre praktyki BHP w budownictwie.” Konferencja odbyła się na terenie Grupy LOTOS S.A w Gdańsku. W konferencji uczestniczyło 81 osób z czego 90 % stanowili pracownicy służby BHP. Uczestników konferencji przywitał Prezes ZG Marek Nościusz.

Na wstępie głos zabrali przedstawiciele Kierownictwa Rafinerii, którzy przedstawili obecny etap rozbudowy firmy Program 10+.

Wstęp do dobrych praktyk dokonał Mieczysław Szczepański Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku.

W dyskusji głos zabrali dr Jerzy Karczewski Akademia Bezpieczeństwa DNV oraz Ryszard Szefler Pełnomocnik Zarządu firmy ROBOD S.A., którzy zaprezentowali innowacyjność w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej w zależności od zagrożeń z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów wspomagających decyzje o doborze tych środków.

Przedstawiciel PIP nadinspektor Tomasz Golec skupił się na obowiązkach ciążących na realizatorach procesu budowlanego wynikających z Prawa budowlanego. Następnie głos zabrała Pani dr Anna Raj z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku i przedstawiła przykłady dobrych praktyk i zasad postępowania mających wpływ na zdrowie pracowników w miejscu pracy.

konferencja_2009_listopad

Pracownicy służby BHP Grupy LOTOS S.A Jarosław Jóźwiak, Jerzy Tyborowski, Kajetan Kwiatkowski przedstawili działania jakie podejmuje Grupa LOTOS S.A. w stosunku do swoich pracowników ale także i do podwykonawców. Do działań tych należy między innymi, informowanie podwykonawców o zagrożeniach, dokonywanie codziennych inspekcji stanowisk pracy, nagradzanie za bezpieczne działania w zakresie bhp, redagowanie gazetki bhp. Pracownicy służby BHP Grupy LOTOS promują hasło
„ŻADNA PRACA NIE JEST NA TYLE WAŻNA ANI PILNA, ABY NIE MOŻNA JEJ BYŁO WYKONAĆ BEZPIECZNIE!!!”.

Przedstawiciel firmy SKANSKA S.A Krzysztof Marszałek reprezentujący Departament BHP przestawił strategię organizacji, gdzie „ZERO” wypadków, zagrożeń środowiskowych, naruszeń etyki i usterek jest podstawowym mottem firmy. Pracownik służby BHP przestawił zastosowanie siatek bezpieczeństwa podczas prac na wysokości.

Prezes ZG Marek Nościusz kończąc konferencje powiedział, przedstawione „Dobra Praktyki w budownictwie” już wpływają i zaprocentują w ograniczeniu wypadków przy pracy i spowodują, że nie tylko pracownicy służby BHP ale w szczególności kadra zarządzającą budową, kierownicy budów, robót i projektu, zrozumieją że w bezpieczeństwo pracy należy ciągle inwestować i wpajać podległym pracownikom dobre i bezpieczne zasady pracy.