Dzień pracownika służby BHP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
 
W Dniu Pracownika Służby BHP przyjmijcie najlepsze życzenia wielu sukcesów zawodowych i osobistych, wytrwałości w codziennych wysiłkach na rzecz bezpiecznych warunków pracy oraz owocnej współpracy z pracodawcami, której efektem niech będzie coraz większy poziom kultury bezpieczeństwa w firmach.
 
Dzień Pracownika Służby BHP