Dnia 15.10.2015 r. w Gdańsku zostało podpisanie porozumienia OSPSBHP o/ Gdański i o/ Słupsk z ZZ „BUDOWLANII”.

Dnia 15.10.2015 r. w Gdańsku zostało podpisanie porozumienia OSPSBHP o/ Gdański i o/ Słupsk z ZZ „BUDOWLANII”.

W nawiązaniu do podpisanego porozumienia między Związkiem Zawodowym „BUDOWLANI”, a Zarządem Głównym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 15.10.2015 r. w siedzibie Okręgu Pomorskiego ZZ „BUDOWLANI” w Gdańsku odbyło się spotkanie Zarządu Okręgu „BUDOWLANI” z przedstawicielami OSPSBHP Oddziału Gdańskiego oraz Oddziału Słupsk.

W trakcie tego spotkania zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgiem Pomorskim ZZ „BUDOWLANI”, a OSPSBHP Oddziałem Gdańsk i Oddziałem Słupsk.

Podpisane porozumienia dotyczą szeroko rozumianych działań i inicjatyw mających na celu systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych i leśnictwa.

Porozumienie podpisane zostało przez reprezentujących Okręg Pomorski ZZ „BUDOWLANI”- przewodniczącego Mirosława Karpińskiego i w-ce przewodniczącego Franciszka Rogalę, oraz reprezentujących OSPSBHP o/ Gdańsk – prezes Zofię Formella i w-ce prezesa Romana Wikę oraz reprezentujących OSPSBHP o/ Słupsk- prezesa Jarosława Lenkiewicz i w-ce prezesa Tomasza Tandek.

W uroczystym podpisaniu w/w porozumień uczestniczył sekretarz krajowy ds. warunków pracy ZZ „BUDOWLANI” Mirosław Ossowski.

Mirosław Ossowski