Dnia 04.12.2013r. odbyły się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego uroczystości związane z obchodami 60 rocznicy powołania służby BHP oraz 20-lecia powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dnia 04.12.2013r. odbyły się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego uroczystości związane z obchodami 60 rocznicy powołania służby BHP oraz 20-lecia powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Na wstępie Zofia Formella – Prezes OSPSBHP o/Gdańsk przywitała przybyłych na galę gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. A byli to:

  • V-ce Wojewoda Pomorski Pan Michał Owczarczak
  • Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski
  • Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP – Pan Marek Nościusz
  • Okręgowy Inspektor Pracy – Pan Mieczysław Szczepański oraz Zastępca OIP Zbigniew  Długokęcki i Nadinspektor Henryk Batarowski.
  • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Pan Jacek Parszuto
  • Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pani Anna Obuchowska i Kierownik Oddziału Higieny Pracy – Pani Agnieszka Hinz
  • Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Pan Witold Dąbrowski
  • Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/ Gdańsk Pani Renata Ziółkowska
  • Przedstawiciel Pomorskiego Związku Pracowników Lewiatan Pan Roman Berlik
  • Przedstawiciele Zarządu firmy ROBOD SA – Pan Andrzej Wieder, Rafał Zwolicki oraz wielu członków naszego Oddziału.

Po powitaniu głos zabrali goście: Pan Czesław Elzanowski, Pan Mieczysław Szczepański, Pani Renata Ziółkowska oraz Pan Andrzej Wieder, którzy na ręce Prezes Zofii Formella złożyli gratulację i życzenia z okazji Jubileuszu. Następnie Prezes Zarządu OSPSBHP Marek Nościusz przedstawił historię służby BHP na przestrzeni 60 lat oraz historię powstaniaoddział Gdańsk. W swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia na przestrzeni 20 lat działalności Stowarzyszenia oraz odświeżył wszystkim postacie dzięki, którym powstało OSPSBHP. Wspomniał o dużym udziale oraz zaangażowaniu przedstawicieli naszego oddziału w tworzeniu się struktur ogólnopolskich. Po oficjalnych przemówieniach nastąpił czas wręczania odznaczeń.

Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Pomorskiego odznaczeni zostali za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków pracy
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – Pan Edmund Szutenberg
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI- Pan Roman Paweł Wika
oraz za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy  zawodowej
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ- Pan Roman Józef Majkowski
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ- Pan Mariusz Stanisław Butowski
MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ- Pan Michał Chłopecki
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wicewojewoda Pomorski Pan Michał  Owczarczak. A ceremonie poprowadziła Pani Rachela Wysocka z Biura Wojewody Pomorskiego.

Pan Czesław Elzanowski- członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczył Dyplomy Okolicznościowe przyznane przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla osób zasłużonych w krzewieniu i propagowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej. Wyróżnieni zostali: Bach Maryla, Borkowska LilianaFomiczenko Witold, Grudzień Zenon, Janiszewska Maria, Kowalski Jacek, Krukowski  Roman, Marszałkowski Marcin, Matusik Lidia, Musa Beata, Niedzielska Grazyna, Niemczyński Tomasz, Nastrożny Waldemar, Polinceusz Małgorzata, Rychel-Winnicka  Anna, Stopa Maria, Tafil Ryszard, Wojciechowicz Zdzisław.

Następnie Listy Gratulacyjne wręczył Okręgowy Inspektor Pracy Pana Mieczysław  Szczepański, które przyznane zostały za propagowanie społecznych działań na rzecz  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej. Wyróżnieni zostali: Adamczyk Jan, Bejm Joanna, Bojarski Jacek, Domian Bogdan, Gasperowicz Natalia, Golas Wioletta, Kozłowski Jan, Kuptz Brygida, Małecka Katarzyna, Marszałkowski Jan  Jerzy, Opala Waldemar, Petryk Roman, Socha Grażyna, Szczepińska Hanka, Szczuka Felicja, Szymerkowski Łukasz, Walędziak Teresa, Witkowski Zdzisław, Wons Maria, Zygan Józefa.

Kolejnym wyróżnionym był Pana Stanisław Stadler – który na mocy uchwały ZG na Walnym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów OSPSBHP w Ostrowiu Wielkopolskim w dniu 25 października 2013r. otrzymał status członka honorowego za wybitne zasługi dla  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY!

Miłym akcentem było nie tylko otrzymywanie życzeń i gratulacji, ale również obdarowywanie. Jako Oddział postanowiliśmy wręczyć pamiątkowe statuetki dla współpracujących z OSPSBHP instytucjami. Otrzymali je m.in. OIP, ZUS, PIS, UDT, WOMP.

W trakcie Gali wręczono także wyróżnienia dla laureatów Ogólnopolskiego konkursu „Dobre praktyki bhp”, wyróżnienia tym bardziej cieszą, bo aż cztery z siedmiu nagród otrzymali  przedstawiciele z naszego województwa, z czego trzy pierwsze miejsca zajęli członkowie  naszego Oddziału. Nagrody wręczył Prezes ZG Mark Nościusz:

I miejsce – DCT Gdańsk – Natalia Gasperowicz
II miejsce – LOTOS Gdańsk – Wioleta Golas i Jacek Bojarski
III miejsce – Mostostal Gdańsk – Łukasz Szymerkowski
V miejsce ARBUD Wiekowo – Pan Roman Petryk

Po wszystkich odznaczeniach, wyróżnieniach, wręczeniu nagród i pamiątkowych statuetek ogłoszona została przerwa. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek.

Po przerwie czas był na wystąpienia. Jako pierwszy głos zabrał Pan Henryk Batarowski z OIP w Gdańsku, który mówił o działaniach prewencyjnych PIP w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa. Kolejną osobą, która zabrała głos była Pani Agnieszka Hinz- Kierownik Oddziału Higieny Pracy, która mówiła o roli i miejscu PIS w kształtowaniu higienicznych warunków pracy. Następnie Dyrektor WOMP Pan Jacek Parszuto przedstawił istotę współpracy służby medycyny pracy ze służbami bhp i innymi organizacjami. Na koniec wystąpiła Pani Natalia Gasperowicz- laureatka konkursu „Dobre praktyki bhp”, która przedstawiła dobre praktyki w DCT Gdańsk Terminal kontenerowy.